Available courses

Dočasný kurz po dobu domácího pobytu.

Podpora výuky čj pro cizince

Podpora výuky fyziky v 8. ročníku ZŠ.

Podpora výuky předmětu Cvičení z matematiky

Galerie žákovských výtvarných prací

Galerie žákovských prací